OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI SPOŁECZNE
22 czerwca 2020
Informacja o terminie składania wniosków „Dobry Start”, zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy i fundusz alimentacyjny na okres 2020/2021

Od 1 lipca 2020 r. wnioski o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia "Dobry Start", zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i funduszu alimentacyjnego na okres 2020/2021 przyjmowane będą tylko w wersji elektronicznej złożone za pomocą:

 • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS);
 • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Empatia (empatia.mrpips.gov.pl)
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej –ePUAP (http://epuap.gov.pl/);
 • bankowość elektroniczna.

 a od 1 sierpnia 2020 także w wersji papierowej.

 

Uwaga!

Prawo do świadczenia wychowawczego 500+ zostało ustalone do 31 maja 2021 r., zatem wnioski na nowy okres świadczeniowy przyjmowane będą dopiero od 01-02-2021 elektronicznie a od 01-05-2021 także w formie papierowej.

 

Ze względu na obowiązujący stan epidemii i wynikające z tego powodu zagrożenia i ograniczenia, zachęcamy do elektronicznego składania wniosków jak również realizacji wypłat świadczeń w formie przelewu na konto osobiste

22 czerwca 2020
OGŁOSZENIA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - NOWE KRYTERIUM DOCHODOWE

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

WNIOSEK Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW DOTYCZĄCY ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019 ZŁOŻONY:

- OD 01VIII – 31VIII – WYPŁATA ZA M-C PAŹDZIERNIK DO 31 PAŹDZIERNIKA 2019R.

- OD 01 IX – 31 X – WYPŁATA ZA M-C PAŹDZIERNIK DO 30 LISTOPADA 2019R.

(NOWE WNIOSKI BĘDĄ DO POBRANIA pod koniec LIPCA W POK. 7).

 

PODNIESIONE KRYTERIUM DOCHODOWE DO KWOTY 800 ZŁ NETTO NA OSOBĘ W RODZINIE.

 

GODZINY PRACY

- PONIEDZIAŁEK, ŚRODA -      OD GODZ. 11.00 DO 16.00

- WTOREK -                            OD GODZ. 11.00 DO 17.00

- CZWARTEK, PIĄTEK -            OD GODZ. 8.00 DO 12.00

14 czerwca 2019
OGŁOSZENIA - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE "500 +"

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"

WNIOSEK Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW DOTYCZĄCY ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO „500+” NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2021  ZŁOŻONY:

od 01.08.2019 r. do dnia 31.08.2019 r. - ustalenie prawa i wypłata przysługujących świadczeń do dnia 31.10.2019 r.

od 01.09.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. - ustalenie prawa i wypłata przysługujących świadczeń do dnia 30.10.2019 r.

od 01.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. - ustalenie prawa i wypłata przysługujących świadczeń do dnia 31.12.2019 r.

od 01.11.2019 r. do dnia 30.11.2019 r. - ustalenie prawa i wypłata przysługujących świadczeń do dnia 31.01.2020 r.

od 01.12.2019  r. do dnia 31.01.2020 r. - ustalenie prawa i wypłata przysługujących świadczeń do ostatniego dnia lutego 2020 r.

 

(NOWE WNIOSKI BĘDĄ DO POBRANIA pod koniec LIPCA W POK. 12)

 

GODZINY PRACY

- PONIEDZIAŁEK, ŚRODA -      OD GODZ. 11.00 DO 16.00

- WTOREK -                            OD GODZ. 11.00 DO 17.00

- CZWARTEK, PIĄTEK -            OD GODZ. 8.00 DO 12.00

14 czerwca 2019
OGŁOSZENIA - ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE

OGŁOSZENIE

WNIOSEK DOTYCZĄCY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020 Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI  ZŁOŻONY :

 

 • OD 01 VIII – 31 VIII – USTALENIE PRAWA I WYPŁATA przysługujących świadczeń do dnia  30 LISTOPADA 2019R.
 • OD 01 IX – 31 X – USTALENIE PRAWA I WYPŁATA przysługujących świadczeń do dnia 31 GRUDNIA 2019R. 
 • OD 01 XI – 31 XII - USTALENIE PRAWA I WYPŁATA przysługujących świadczeń do ostatniego dnia LUTEGO 2020r.

 

( NOWE WNIOSKI BĘDĄ DO POBRANIA w drugiej połowie LIPCA W POK. 18 )

GODZINY PRACY

- PONIEDZIAŁEK, ŚRODA -      OD GODZ. 11.00 DO 16.00

- WTOREK -                                 OD GODZ. 11.00 DO 17.00

- CZWARTEK, PIĄTEK -             OD GODZ. 8.00 DO 12.00

 

14 czerwca 2019
Świadczenie Dobry Start - aktualności

wniosek300

Pobierz i wypełnij pamiętaj o podaniu adresu poczty e-mail, na którą zostanie przesłana informacją o przyznaniu świadczenia.

Wnioski również można składać poprzez bankowość elektroniczną, za pośrednictwem swojego konta bankowego lub poprzez Empatię.

Skorzystaj z programu Dobry Start. Dzięki temu raz w roku możesz dostać dodatkowe 300 zł dla swojego dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny. Sprawdź, jak i kiedy złożyć wniosek.

Od 1 lipca możesz złożyć wniosek przez internet. Papierowe wnioski można składać od 1 sierpnia.

Jeśli chcesz złożyć wniosek, to zrób to przez Emp@tię

— portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub bankowość elektroniczną.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie Dobry Start, czytaj dalej.

Informacja o usłudze

Kto może dostać 300 zł na dziecko w programie Dobry Start

 • rodzic,
 • opiekun faktyczny dziecka — osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
 • opiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 • osoba ucząca się.
  Osoba ucząca się
  to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

Uczniowie objęci programem Dobry Start

Programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia 2 warunki:

1. Nie ukończył:

 • 20 lat,
 • 24 lat — jeśli ma orzeczenie o:
  • umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • potrzebie kształcenia specjalnego,
  • potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

2. Uczy się w placówce, takiej jak:

 • szkoła podstawowa,
 • dotychczasowe gimnazjum,
 • szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna — z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
 • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Kogo NIE obejmuje program Dobry Start

 • dziecka w przedszkolu — w tym dziecka, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu,
 • studentów.

Kiedy złożyć wniosek

 • od 1 lipca do 30 listopada — jeśli składasz wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,
 • od 1 sierpnia do 30 listopada — jeśli składasz wniosek w urzędzie lub instytucji.

Możesz złożyć WYŁĄCZNIE papierowy wniosek, jeśli jesteś osobą usamodzielnianą — zaczynasz samodzielne życie po opuszczeniu domu dziecka lub rodziny zastępczej.

Twój wniosek NIE zostanie rozpatrzony i NIE dostaniesz pieniędzy, jeśli nie odpowiesz na prośbę urzędu o uzupełnienie lub poprawki albo złożysz wniosek po terminie.

Ile dostaniesz

300 zł na dziecko — niezależnie od wysokości twojego dochodu.

 

Jeśli składasz wniosek online

Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na Stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub na stronie swojego banku.

Ile będziesz czekać

 • do 30 września — jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu,
 • do 2 miesięcy — jeśli taki wniosek złożysz później.
16 maja 2019
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
09 maja 2019
Sprawozdanie Finansowe za rok 2018
09 maja 2019
Godziny przyjęć

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 PLUS – POKÓJ NR 12

ŚWIADCZENIA RODZINNE - POKÓJ NR 18

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - POKÓJ NR 7

PONIEDZIAŁEK 1100 - 1600
WTOREK 1100 - 1700
ŚRODA 1100 - 1600
CZWARTEK 800 - 1200
PIĄTEK 800 - 1200

.

30 kwietnia 2016
Przyjmowanie wniosków - świadczenia wychowawcze 500+

odbywa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrespolu,
ul. Rokicińska 125, I piętro, pokój 12,
tel. 42 235 27 89 lub 42 213 27 60 w.9.

08 kwietnia 2016
Jak wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją: jak wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze.

07 kwietnia 2016
Godziny pracy:
poniedziałek8:00 - 16:00
wtorek8:00 - 17:00
środa8:00 - 16:00
czwartek8:00 - 16:00
piątek8:00 - 15:00
© 2017 Copyright gekonet.pl