Logotyp

 

Projekt Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania na Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1.Usługi społeczne i zdrowotne, pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” realizowanego na podstawie wniosku nr RPLD.09.02.01-10-C001/17 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie.

Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 30.06.2020 r.

Całkowity koszt projektu - 5.086.192,23 zł.

Kwota dofinansowania projektu - 4.323.263,40 zł.

Cel projektu:

Usługi na rzecz osób zagrozonnych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Planowane efekty:

Liczba w spartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych - 20
Liczbaosób zagrozonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objetych usługami społecznymi świadczonymi w programie - 40
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejacycy po zakończeniu projektu - 20

 

Ogłoszenie

Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”
Godziny pracy:
poniedziałek8:00 - 16:00
wtorek8:00 - 17:00
środa8:00 - 16:00
czwartek8:00 - 16:00
piątek8:00 - 15:00
© 2017 Copyright gekonet.pl